+420 737 404 530
electronic@electronic.cz

Ostatní služby

Datové sítě, požární ochrana, docházka

Požární signalizace, přístupové systémy, docházka, wifi, strukturovaná kabeláž …kompletní dodávka i servis.

Strukturovaná kabeláž, počítačové sítě, wifi

… kompletní realizace od kabelových rozvodů, až po připojení Vašeho počítače.

Kvalitní počítačová síť je v dnešní době páteří každé moderní firmy. Požadavky na telefonní propojení, lokální síť, připojení na internet jsou dnes již běžným standardem. Naše společnost projektuje a montuje rozvody těchto sítí včetně dodávek všech pasivních i aktivních prvků potřebných ke kompletnosti dodávky.

Zapojení a nakonfigurování domácí sítě je pro znalce otázkou několika minut, ovšem pro začínajícího uživatele to může být nepřekonatelný problém. Navrhneme Vám a vybudujeme počítačovou síť pro rodinný dům nebo větší firmu a to jak kabelově tak i bezdrátově (wifi).

Co je strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž je univerzální systém

* který podporuje přenos digitálních i analogových signálů,
* u něhož se přípojné body instalují i tam, kde momentálně nejsou potřeba,
* který používá datové kabely se čtyřmi kroucenými páry a optické kabely,
* u kterého se předpokládá dlouhá technická i morální životnost,
* jehož správná funkčnost je pro firmu stejně tak důležitá jako fungování elektrických rozvodů a dalších prvků firemní infrastruktury.

Elektronická požární signalizace – EPS

… tvoří důležitou součást systémů protipožární ochrany v různých typech objektů

Elektrická požární signalizace (dále jen EPS) je systém souboru zařízení, které slouží k vyhodnocování požární situace v budově. Používá se pro včasnou detekci nebezpečí požáru a tím následně k ochraně osob a majetku před požárem. Je důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů.

V praxi je z preventivního hlediska EPS doporučována i do objektů, kde není přímo předepsána požárními předpisy.

Nasazením elektrické požární signalizace je možné včas předejít rozšíření požáru a zabránit vzniku velkých materiálových ztrát. Rozsah systému EPS je dán projektovou dokumentací, která vychází z požární ochrany objektu.

Návrh systému, projekt i realizaci provádí naše firma dle platných evropských norem ve spolupráci s příslušnými hasičskými orgány.

Jak EPS funguje?

Systém EPS tvoří vyhodnocovací ústředna, různé typy hlásičů a koncová a popřípadě ovládaní zařízení. EPS informuje uživatele o vzniku požáru akustickou a optickou signalizací přímo v objektu nebo pomocí zařízení dálkového přenosu signalizace na stanoviště pultu centrální ochrany, který je umístěn u hasičského záchranného sboru. Ve většině případů bývá prvním příznakem nebezpečí kouř, který se objevuje dříve než zvýšená teplota, a který rovněž v největší míře způsobuje ohrožení osob. Detekci vzniku požáru zajišťují detektory založené na různých principech. Je žádoucí, aby EPS nejen signalizovala vznik požáru, ale aby také dávala signál zařízení zabraňujícímu rozšíření požáru – např. protipožární větrací zařízení, stabilní hasící zařízení, požární uzávěry otvorů, zejména dveře a vrata, přetlakové ventilátory apod.

Přehled základních norem EPS

Electronická požární signalizace

Elektrická požární signalizace

Elektrická požární signalizace

Kontrola vstupu a docházky – ACS

… smyslem použití těchto systémů je především kontrola a evidence vstupu a zabránění přístupu neoprávněných osob do střežených prostor

Systémy umožňují rozlišení jednotlivých vstupujících osob, sledování jejich pohybu v definovaných zónách, jejich vyhledávání, kontrolu jednotlivých průchodů atd., což je prováděno technickými prostředky od jednoduchého snímače identifikační karty bez evidence až po ucelený on-line systém s centrální evidencí, analýzou a eventuelním napojením na další aplikace. Princip těchto systémů spočívá ve schopnosti přečíst pomocí speciálních zařízení – čteček, zakódované údaje a oprávnění např. ke vstupu do střežených prostor a tyto vyhodnotit.

Systémy kontroly vstupu se instalují podle stupně rizikovosti. Nejdůležitějším faktorem, kterým se od sebe tyto systémy odlišují, je přidělování přístupového práva, které se vystavuje konkrétním osobám na základě stupňů oprávnění podle prostorových, časových, personálních a jiných dispozic. U vyšších systémů se tak děje pomocí přidělení identifikačního média – nosiče.

Jako zařízení umožňující vstup se používají mechanické zabezpečovací prostředky, u nichž se využívají zejména jejich aktivní členy, jako např. klávesnicový vstup, kartový vstup (kontaktní nebo bezkontaktní s magnetickým, klasickým čárovým, dvojrozměrným čárovým či s čipovým kódem), systém hands free, vstupová a signalizační čidla, kamerové systémy včetně videotelefonu.

V poslední době se začínají využívat i biometrické prostředky, které k identifikaci oprávnění vstupu využívají hlasu, otisku prstů či dlaně, obrazu oční duhovky či obrazu obličeje.

Systémy lze použít pro ovládání el. zámků, sledování obchůzek strážných, jako evidenci docházky s následným exportem dat do účetnictví.