+420 737 404 530
electronic@electronic.cz

Jednotlivé prvky EZS

Jednotlivé prvky EZS a jiné detektory pro vaší bezpečnost od Electronic.cz

Elektronický zabezpečovací systém se skládá z ústředny (centrály), ovládacích prvků (klávesnice, dálkové ovladače,…), detektorů (pohyb, požár, otevření dveří,..) a signalizačních a komunikačních zařízením (siréna, GSM komunikátor).

 

Je plastový nebo kovový box a vyhodnocuje signály z jednotlivých prvků. Ústředna nevyžaduje žádnou obsluhu uživatelem a proto bývá umístěna na méně dostupném místě. Pro svoji funkci vyžaduje napájení 230V. Pro případ výpadku napájení je v ústředně záložní akumulátor, který dokáže udržet alarm funkční i při výpadku napájení a to i několik desítek hodin. Obdrží-li ústředna informace z některého detektoru aktivuje poplach (sepne sirénu, začíná hlásit alarm na mobilní telefony a na pult centralizované ochrany).

 

Slouží k ovládání celého bezpečnostního systému. Zadáním platného kódu na klávesnici objekt zajistíte nebo odjistíte. Prostřednictvím klávesnice s Vámi bezpečnosti systém vlastně komunikuje – sdělí Vám zda je zajištěno nebo odjištěno a upozorní Vás na případnou poruchu či nutnost servisu. Dnešním standardem jsou klávesnice s LCD displejem na kterém si vše jednoduše přečtete a nemusíte zkoumat co jaká blikající kontrolka znamená jako je tomu u LED klávesnice. Snazší ovládání nabízí dálkové ovládání ale pokud jej ztratíte může nastat problém – případný zloděj si alarm deaktivuje jednoduchým stiskem tlačítka (v případě ztráty je třeba co nejrychleji ztracený ovladač vymazat z paměti ústředny a to vám zajistí montážní firma. Zpravidla to lze velice rychle radou po telefonu nebo servisním zásahem přes internet). Ovladače vám zajistí pohodlnější ovládání celého alarmu, dosah ovladače je cca několik desítek metrů kolem domu.

 

Detektory

 

a.) Základní PIR detektor do vnitřních prostor(od 300,-Kč bez DPH)

Detektor pohybu je nejčastěji používanými detektory jsou detektory pohybu. PIR (infrapasivní) čidlo, je určeno pro hlídání vnitřních prostor objektů a přenos poplachové informace bezdrátově do zabezpečovací ústředny. Princip činnosti PIR čidla je založen na detekci teploty prostředí v zorném poli čidla. Po aktivaci si čidlo otestuje teplotu ve svém zorném poli a tuto teplotu vezme jako výchozí, pokud se v zorném poli čidla objeví člověk (který jako teplokrevný živočich produkuje teplo), změní se tepelné poměry v zorném poli a čidlo vyšle do zabezpečovací ústředny poplachovou informaci. Uvedený princip činnosti je zjednodušený, neboť čidlo si teplotu prostoru testuje průběžně (kvůli vytápění apod.), dále čidlo reaguje na pohyb tepelného objektu, a navíc současná digitální čidla před vysláním poplachové informace vyhodnocují naměřené hodnoty aby nedocházelo k falešným poplachům. Standardní dosah detektorů pohybu je 12 m a úhel záběru 120 stupňů, parametry se dají měnit výměnou čočky detektoru. Existují také venkovní detektory pohybu, které jsou odolné vůči pohybu psa nebo kočky. Jejich cena je ale několikanásobně vyšší cca. od 2.000,-Kč bez DPH.


 

b.) Duální PIR detektor (od 900,-Kč bez DPH)

Funkce duálního detektoru je založena na kombinaci dvou principů detekce, obvykle infrapasivní (PIR – detekce teploty vyzařované pohybující se osobou) a mikrovlnné (MW – vysílaní mikrovlnného záření, které vyhodnocuje změnu své fáze mikrovln po odrazu od pohybující se osoby). K vyhlášeni poplachu dojde pouze v případě, že obě detekční části vyhlásí poplachový signál současně, nebo v definovaném časovém intervalu. Vzhledem ke své zvýšené odolnosti vůči nežádoucím vlivům se duální detektory instalují do náročnějších prostředí.


 

c.) Venkovní PIR detektor (od 2.000,-Kč bez DPH)

Je určen k indikaci narušení venkovního prostoru člověkem. Jedná se o dvouzónový venkovní detektor. Obsahuje dva vertikálně otočné pyroelementy, z nichž spodní je výškově nastavitelný. Tím lze dosáhnout jedné ze čtyř kombinací dvou vějířových charakteristik a tím eliminovat falešné poplachy způsobené malými zvířaty nebo vzdálenými předměty. K vyhlášení poplachu dojde pokud jsou narušeny obě charakteristiky současně. Samozřejmostí je i TAMPER ochrana detektoru.


 

Skládá se ze dvou částí, jedna část se upevňuje na křídlo okna (dveře) a druhá část na rám okna (dveří). Při připojení k ústředně a aktivaci ústředny hlídá kontakt pokus o vylomení okna (dveří) a zabezpečuje tak vstupní otvory proti násilnému vniknutí. Protože se dnes vnitřní prostory hlídají pomocí PIR (infrapasivních) čidel které prakticky okamžitě reagují na vniknutí do prostoru, používají se magnetické kontakty zpravidla pouze na zabezpečení dveří (výhoda spočívá v tom, že pokud se chce pachatel vloupat do objektu vylomením dveří, pak dojde zpravidla k vyhlášení poplachu ještě před tím, než se pachatel dostane do objektu, protože při manipulaci s dveřmi dojde k aktivaci magnetického kontaktu).Detektor kombinuje optický senzor kouře se snímačem teploty. Má zabudovanou sirénu pro lokální varování. Slouží k detekci požárního nebezpečí v interiéru obytných nebo obchodních budov. Detektor je tvořen kombinací dvou detektorů – optického detektoru kouře a teplotního detektoru. Zpracování signálu z obou detektorů je digitální, což slouží k lepšímu rozlišení reálných a falešných poplachů. Optický detektor kouře pracuje na principu rozptýleného světla a je velmi citlivý na větší částice, které jsou v hustých dýmech, méně citlivý je na malé částice v čistě hořících požárech. Optický detektor pochopitelně nemůže detekovat produkty čistě hořících kapalin (jako je alkohol). Uvedený nedostatek odstraňuje vestavěný detektor teplot, který má sice pomalejší reakci, ale na požár, který vyvíjí rychle teplo s malým množstvím kouře, tento detektor teplot reaguje podstatně lépe. Produkty požáru snímané detektorem kouře a teplot jsou přenášeny do detektoru prouděním. Tyto detektory musí být proto namontovány na stropě tak, aby produkty z oblaku kouře směrovaly do detektoru. Jsou proto vhodné pro použití ve většině objektů, ale jsou nevhodné do venkovního prostředí. Není vhodné použít tam, kde se kouř může před detekcí rozptýlit na velkou plochu, zvlášť pod vysokými stropy a kouř pak nedosáhne k detektoru.


 

Hlásí hořlavý plyn nebo páry. Používá senzor se žhaveným platinovým vláknem. Napájí se ze sítě a kromě signálu pro ústřednu poskytuje kontakt pro uzavření přívodu plynu. Detektor slouží k indikaci úniku hořlavých plynů (zemní plyn, svítiplyn, propan, butan, acetylén, vodík,…. ) a výparů. Signalizuje únik plynu opticky, akusticky a vysílá též informaci do ústředny.

 

Detektor rozbití skla slouží ke střežení prosklených ploch a detekuje jejich destrukci. K detekci užívá duální metodu, při které jsou vyhodnocovány nepatrné změny tlaku vzduchu v místnosti (náraz do skleněné výplně) a následné zvuky řinčení skla. Toto řešení vyniká vysokou spolehlivostí reakce při rozbití skleněné výplně. Citlivost detektoru lze snadno nastavit podle vzdálenosti a rozměrů chráněných oken. Navíc je detektor rozbití skla vybaven volitelnou paměťovou indikací. Připojuje se k ústřednám poplachových systémů, ze kterých je napájen.

 

Detektor zaplavení je určen k detekci zaplavení prostoru nebo překročení povolené výšky vodní hladiny. Indikace je akustická vestavěnou sirénkou. Pro signalizaci do návazných systémů lze využít spínacího kontaktu relé. Použití výrobku je v koupelnách, kuchyních a kotelnách. případně při plnění nádrží, bazénů nebo akvárií.

Existuje samozřejmě celá řada dalších detektorů které lze připojit do systému zabezpečovacího zařízení. Zde uvedené jsou nejběžněji používané.