+420 737 404 530
electronic@electronic.cz

CCTV systems

Kamerové systémy v Praze instaluje firma Electronic

We supply one of the best CCTV systems in Prague and surrounding areas

We install new range CCTV cameras for year 2015

CCTV systems

Well priced CCTV systems

CCTV systems went down in price in recent years and their availability is not only for big corporations and companies.A simple CCTV system is possible to have for couple of hundreds of pounds, which is small amount of money invested well, if you take in account of damage done when your home was burgled and your possession taken away – maybe forever.

If you want to be in control of your security and wealth, invest in one of our security CCTV systems.

We will use our knowledge and many years of experience we will design security system exactly for your needs.

For example by installing CCTV system in block of flats you can avoid and minimize vandalism of your tenants and visitors and reduce damages on your property.At the same time you can use CCTV systems to identify and catch your vandal before he can repeat the damage.

How to chose right CCTV

Many factors play a role in chosing the right system – light conditions, cleanliness of the environment, height, etc – that’s why is best to speak to our technician. who has got the experience to advice you. Visit of our technician on your site is free.

Most of the time you will be chosing between  CCTV cameras for indoors, outdoors, hidden cameras with anti-vandalism protection(cameras protected by special cover) or cameras with IR lights, which can see everything in total darkness in range of tens of meters.

Capturing of your CCTV footage

záznam obrazu z kamery is saved onto HDD recorder without any involvement by the user.Everything is done automatically. How much time you can store depends on how big is your HDD storage. It is adicable not to safe on size of your HDD because you can save more footage. Another important thing is that you should chose HDD with availability to burn or export the footage onto CD/DVD or

 

 

je dnes řešen speciálním bezobslužným digitálním videorekordérem, data z kamer se ukládají na pevný disk (HDD) obdobně jako je tomu v počítači. Tyto videorekordéry dnes již nahrazují dříve používané analogové systémy, kde bylo nutné po několika hodinách vyměnit pásku. Dobu záznamu určuje kapacita pevného disku rekordéru a při dnešních cenách pevných disků se na této položce jistě nevyplatí šetřit. Stejně důležité, jako je doba záznamu, je také to, zda je možné dále zpracovávat uložená data. Základní provedení rekordérů umožňuje pouze lokální přehrávání záznamu na monitoru nebo televizní obrazovce, ale nelze záznam jednoduše dále zpracovat např. jako důkazní materiál pro policii. Součástí každého kvalitního kamerového systému ba mělo být jistě záznamové zařízení umožňující tento export dat a to buď na CD/DVD médium nebo FLASH paměť. Je-li videorekordér vybaven tzv. webserverem, umožňuje přenos dat kabelem přímo do počítače a také umožňuje komunikaci prostřednictvím internetu nebo LAN sítě. Další možností digitálního záznamu jsou samotné PC doplněné kartou s kamerovými vstupy. Součástí těchto karet je software pro zpracování obrazu, jejich pořizovací náklady jsou většinou nižší než je tomu u digitálního videorekordéru. Záznam obrazu lze realizovat např. dle časového plánu (pracovní doba firmy, …) nebo na základě detekce pohybu a nebo nepřetržitě.